Hockersitze

BG-0380-11

  • Hockersitz Ø 330 x 45 mm
  • Buch massiv, roh

BG-0383-11

  • Hockersitz 340 x 340 mm
  • Buch massiv, roh

BG-0385-01

  • Hockersitz Ø 330 mm
  • Skai, beige

BG-0385-02

  • Hockersitz Ø 330 mm
  • Skai, schwarz